Kênh marketing

Khóa học Quản Trị Kênh (Channel Management) này là một khóa trong chuỗi khóa học Value-based Marketing do Tinh Hoa Quản Trị tổ chức.

Nắm bắt các nguyên tắc cơ bản của Kênh Phân Phối là điều kiện cần thiết để có thể thiết kế kênh riêng phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp, để có thể thiết kế mô hình kinh doanh mới, hay để tạo ra lợi thế cạnh tranh qua kênh.
Khóa học Quản Trị Kênh (Channel Management) này là một khóa trong chuỗi khóa học Value-based Marketing do Tinh Hoa Quản Trị tổ chức.
Khóa học này người học sẽ học về chiến lược kênh, chuyển giao giá trị và gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua kênh.

Các chương trình trước chúng ta học về phương thức tạo ra giá trị cho khách hàng, thì khóa này người học sẽ học cách chuyển giao giá trị và tăng thêm giá trị cho khách hàng qua kênh.

Chương trình khóa này bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Kênh Marketing là gì?
 • Thiết kế kênh
 • Gia tăng giá trị qua kênh

 • Kênh Gián tiếp
 • Lựa chọn kênh
 • Lựa chọn đối tác kênh
 • Gia tăng giá trị qua Kênh Gián tiếp
 • Phát triển CVP cho Kênh Gián tiếp
 • Quản lý xung đột kênh

 • Kênh Trực tiếp
 • Ưu điểm và thách thức của Kênh Trực tiếp
 • Quản lý khách hàng Kênh Trực tiếp
 • Gia tăng giá trị qua Kênh Trực tiếp
 • Phát triển CVP cho Kênh Trực tiếp

 • Kênh Marketing và Chuỗi Cung Cấp
 • Ecommerce: Kết nối Kênh với Chuỗi Cung cấp để đảm bảo chuyển giao giá trị
 • Thách thức của dặm cuối

Thời lượng chương trình: 2 ngày.

Thời gian bắt đầu: 08:00AM 21-22/07/2023

Giảng viên: Đỗ Hòa

Địa điểm: Khách sạn Homestead Parkview, 149-151 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q1, TP. HCM

Đăng Nhập