Workshop Business Planning 2024 do Tinh Hoa Quản Trị tổ chức ngày 24/11/2023
Đến 20:30 tối của Day 1 mọi người vẫn tập trung làm việc.

Nếu bản chất của kinh doanh là tính lời tính lỗ, tính hơn tính thua. Thì bản chất của công việc quản lý kinh doanh là hoạch định: hoạch định thị trường, hoạch định sản phẩm/dịch vụ, hoạch định doanh thu, hoạch định chi phí, hoạch định lãi lỗ, hoạch định nguồn lực, hoạch định cạnh tranh, hoạch định phát triển, hoạch định vốn, hoạch định rủi ro và hoạch định thực thi.

Tại sao phải hoạch định nhiều vậy? Là nhằm để đảm bảo kinh doanh hơn chứ không thua, lãi chứ không lỗ!

Đúng như tôi đã lượng trước, khối lượng công việc cần phải tư duy, cần phải tính toán khá là lớn. Tinh thần làm việc là không có lịch teabreak, mọi người tùy nghi tự giải lao khi thấy thuận tiện, ai làm không kịp các bạn khác thì phải cố gắng làm bù.

Buổi tối của Day 1 sau khi làm việc tại chỗ đến 21:00 thì một số bạn đã phải kéo về phòng, qua phòng bạn thảo luận mà làm tiếp. Có người đã phải làm tiếp đến hơn 24:00 mới đi ngủ.

Day 2 tuy mọi người có uể oải, nhưng không khí thảo luận vẫn sôi nổi, vì đi vào những nội dung cốt lõi: CVP, hoạch định năng lực doanh nghiệp, và đo lường đánh giá từng mốc thành quả.

Luồng của công việc của workshop được tôi hoạch định đi từ xác định mục tiêu mong muốn, đến cụ thể hóa từng chặn, từng mốc trên con đường mình đi, rồi hoạch định những nguồn lực, điều kiện cần thiết để có thể hiện thực hóa.
Theo đúng tinh thần, xác định mục tiêu cuối cùng là sẽ đứng trên bục chiến thắng, nhưng trước mắt cứ phải tập trung nỗ lực đánh thắng từng pha bóng, từng game một.

Thực ra, công việc "Business Planning 2024" chỉ mới vừa bắt đầu! Bởi lượng công việc mà các bạn sẽ phải về triển khai với anh em trong công ty mình là khá nhiều. Từ chiến lược trung hạn đến kế hoạch marketing và bán hàng, nhân sự, tài chính ... cho năm sau và cho các năm đến.

Và đây chính là game đầu tiên mà các bạn phải chiến thắng trên con đường chinh phục đỉnh cao mới, mốc tăng trưởng kinh doanh mới của công ty mình.

Mong là sẽ không có ai bị "thua ngay từ vòng loại" này.

Đỗ Hòa - Business Planning 2024

Đăng Nhập