Trong những năm thị trường phát triển nóng vừa qua, công ty bạn đã mở thêm một vài lĩnh vực ra bên ngoài lĩnh vực kinh doanh chính. Bây giờ một hoặc vài lĩnh vực mới nầy không thấy có hiệu quả, tôi không biết nên xử lý như thế nào?

If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Một buổi tiếp khách tàu nước ngoài của lãnh đạo cảng Đà Nẵng
Đỗ Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cảng tiểp khách nước ngoài.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng, bạn không phải đi tìm cơ hội ở đâu cả, chỉ bằng "siêng làm, siêng học" thì cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn!

Read more: If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Đăng Nhập