Bán hàng

Kỹ năng bán hàng là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là người bán phải tin yêu, phải tự hào và phải thực sự sử dụng sản phẩm của mình.

Quay lại vấn đề huấn luyện nhân viên bán hàng, tôi thấy nhiều doanh nghiệp không tiếc tiền mời người dạy kỹ năng và động viên tinh thần cho nhân viên, nhưng lại không quan tâm đúng mức đến việc dạy cho nhân viên yêu sản phẩm mà họ bán, nên hiệu quả bán hàng khó mà cao được.

Tôi nghĩ việc dạy cho nhân viên yêu sản phẩm của công ty quan trọng hơn là dạy kỹ năng bán hàng hay kỹ năng mềm, và việc này phải được thực hiện bởi không ai khác ngoài những người sếp.

Nhân viên của bạn, dù kỹ năng cao đến mấy, cũng không thể thuyết phục được khách hàng dùng sản phẩm nếu bản thân họ không dùng, không tỏ ra tin tưởng tuyệt đối, hay tệ hơn là họ dùng sản phẩm khác.

Tương tự bạn không thể bảo nhân viên yêu sản phẩm của công ty nếu cấp trên của họ không tin yêu và tự hào về sản phẩm của mình.
Nên nhớ, mặc cho bạn nói gì thì nói, nhân viên họ nhìn vào hành vi của bạn nhiều hơn là nghe những gì mà bạn nói với họ.

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập