Tư Vấn Chiến Lược

Các giải pháp chiến lược đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ tập đoàn đa...

Tư Vấn Quản lý

Các giải pháp quản lý của Tinh Hoa Quản Trị giúp ứng dụng các tiến bộ của khoa học quản trị thế...

Tư Vấn Kinh Doanh

Dịch vụ của chúng tôi nhằm giúp khách hàng tăng doanh thu bán hàng thông qua các giải pháp phối...

Xây Dựng Hệ Thống

Trình độ quản lý công ty trong nước, vẫn còn đó một khoảng cách khá lớn.

Trên diễn đàn về quản lý doanh nghiệp ở các nước phát triển, tôi thấy câu chuyện mà các Chủ tịch,...

Thời đại đã quá ỷ lại vào công nghệ tiếp thị và những gì bạn nên làm.

Các giải pháp công nghệ thường là "cài đặt và quên." Thay vì đánh giá hiệu suất kênh đang chạy,...

Doanh nghiệp, ngoài tiền, vật tư thiết bị và cơ sở hạ tầng, còn có loại tài sản gì khác?

Trong doanh nghiệp có hai loại tài sản có giá trị rất lớn, nhưng giá trị của nó không được thể...

5 kỹ năng mà một CMO cần thể hiện để trở thành CEO

Hiểu doanh nghiệp cũng như là động lực kinh tế thúc đẩy doanh nghiệp của bạn như bất kỳ ai trong...

Có một sự ngộ nhận rất phổ biến về chiến lược trong cộng đồng.

Hiện trong cộng đồng doanh nghiệp, kể cả giới "chuyên gia", có một sự ngộ nhận rất lớn về chiến...

10 Nguyên Tắc Của Tăng Trưởng Theo McKinsey.

Theo McKinsey (công ty tư vấn quản lý hàng đầu của Mỹ) thì có 10 nguyên tắc để một doanh nghiệp có thể...

Blogs

Một số điểm cần lưu ý khi dùng SWOT để hoạch định chiến lược

Trên thế giới nói chung, hiện có nhiều quan điểm, nhiều cách tiếp cận khác, sử dụng nhiều công cụ...

Thách Thức Cho Nền Kinh Tế Những Tháng Cuối Năm 2022 và Năm 2023

Mới mấy hôm trước đây thôi, báo đài tràn ngập các tin tức tích cực về kinh tế Việt Nam. Tốc độ...

Nhà nước sẽ giải cứu ngành BĐS cách nào?

Nhìn bề nổi thì có vẻ như nhờ ngành kinh doanh bất động sản (BĐS) mà nhiều người có cuộc sống sung túc...

Chương Trình Huấn Luyện

Bài Học Lãnh Đạo Và Giá Trị Cốt Lõi

Lãnh Đạo và Giá Trị Cốt Lõi Lãnh Đạo (leadership) là gì? Trách nhiệm của lãnh đạo. Lãnh đạo bản thân...

Ba Yếu Tố Nền Tảng Của Doanh Nghiệp

Clip bài học cách đánh giá doanh nghiệp qua 3 tiêu chí Ba yếu tố nền tảng của doanh nghiệp (hoạt...

CEO Chuyên Nghiệp

Nội dung chương trình CEO Chuyên Nghiệp (professional ceo) nhằm trang bị những kỹ năng lãnh đạo,...

Newsletter

Nhập email của bạn để nhận email cập nhật thông tin từ trang web. Chúng tôi cam đoan không sử dụng email của bạn vào bất kỳ mục đích nào khác.