Cập Nhật

Gói giải pháp Tái cấu trúc được hướng đến đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp về cầu tái cấu trúc doanh nghiệp của mình sau một thời gian hoạt động, nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới, phù hợp với định hướng chiến lược mới, hay đơn thuần là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Nói một cách đơn giản thì tái cấu trúc là khi "chiếc áo cũ đã trở nên không còn phù hợp", và lãnh đạo doanh nghiệp xét thấy mình cần một "chiếc áo mới" để quản lý tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, với các nhà chuyên môn như chúng tôi, thì trước khi bắt tay tái cấu trúc thì chúng tôi cần lãnh đạo doanh nghiệp giúp xác định rõ mục đích của việc tái cấu trúc. Nói một cách khác, doanh nghiệp kỳ vọng đạt được điều gì, cấu trúc mới sẽ giải quyết được vấn đề gì mà cấu trúc cũ không giải quyết được...

Bởi đơn giản là vì với từng mục đích khác nhau, thì doanh nghiệp cần một mô hình kinh doanh, một cấu trúc tổ chức khác nhau. Không thể có chuyện "one-size-fit-all", tức là không thể có "một chiếc áo vừa cho tất cả mọi người".

Tùy vào tình trạng và mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được mà giải pháp có thể là tái cấu trúc toàn diện hay chỉ tái cấu trúc một phần, và cũng tùy từng trường hợp mà doanh nghiệp sẽ thực hiện thay đôi toàn bộ ngay, hay sẽ thay đổi theo nhiều bước, nhiều giai đoạn.

- Tái cấu trúc toàn diện.
Nội dung này có thể được xem như là "xóa bài chia lại". Tức có nghĩa là xem xét sắp xếp lại toàn bộ doanh nghiệp, và bắt đầu bằng việc xây dựng chiến lược trung hạn, cho giai đoạn 5-10 năm đến.

- Tái cấu trúc một phần.
Tùy vào yêu cầu và đánh giá thực trạng, doanh nghiệp có thể chỉ cần sắp xếp, tổ chức lại một trong số các chức năng, hoặc một phần của toàn bộ chuỗi giá trị doanh nghiệp.

I. Nội dung công việc

Nhằm để thực hiện một đề án tái cấu trúc, các nội dung công việc sau đây sẽ được triển khai:

 • Chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh.
 • Mô hình tổ chức, qui trình vận hành, chính sách doanh nghiệp
 • Chiến lược và kế hoạch marketing
 • Chiến lược và kế họah bán hàng
 • Chiến lược và kế hoạch sản xuất
 • Chiến lược và kế hoạch quản trị nhân sự
 • Chiến lược và kế hoạch hoạt động Nghiên cứu Phát triển
 • Chiến lược và kế hoạch CNTT
 • Chiến lược và kế hoạch Thu mua và Cung ứng
 • Chiến lược và kế hoạch đầu tư
 • Chiến lược và kế hoạch tài chính
 • Hệ thống kiểm soát và kế hoạch kiểm soát.
 • - ...

Tùy vào tình hình và đặc điểm từng doanh nghiệp, mà nội dung công việc Tái cấu trúc sẽ được hoạch định cho phù hợp.

II. Qui trình thực hiện:

 • Khảo sát, nghiên cứu các báo cáo của doanh nghiệp để đưa ra nhận định về tình hình, thực trạng của doanh nghiệp.
 • Đề xuất nội dung Tái cấu trúc.
 • Tư vấn triển khai thực hiện.

Chúng tôi cũng thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp phục vụ cho mục đích IPO hoặc thoái vốn.

Quí doanh nghiệp có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để trao đổi chi tiết hơn.

TINH HOA QUẢN TRỊ

Đăng Nhập