Cập Nhật

Đối nghịch với lòng can đảm không phải là sự hèn nhát mà là sự phục tùng!

Đăng Nhập