Cập Nhật

Quản lý marketing

Marketing là chức năng mang tính sống còn của doanh nghiệp. Chi tiêu marketing chiếm một tỉ lệ quan trọng trong toàn bộ ngân sách chi tiêu của doanh nghiệp. Vậy nếu CEO mà không có phương thức quản lý hoạt động marketing phù hợp thì ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và dễ lãng phí ngân sách.

Login Form