Cập Nhật

quản lý con người

Với nhiều doanh nghiệp, ngoài các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng lao động theo luật định như BHXH, BHYT, công đoàn..., chức năng nhân sự chủ yếu chỉ là tuyển dụng và trả lương. Quan điểm quản lý nhân sự như thế này là lãng phí nguồn lực.

Đăng Nhập