Cập Nhật

Quản lý bán hàng

Sau bao nhiêu công sức chuẩn bị để có được những sản phẩm, dịch vụ sẳn sàng cung cấp cho thị trường. Doanh nghiệp giờ đây trông cậy vào chức năng bán hàng để có thể đưa sản phẩm, dịch vụ của mình đến với khách hàng và mang tiền về cho doanh nghiệp.

Đăng Nhập