Cập Nhật

CSR - trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

CSR là viết tắc của cụm từ Corporate Social Responsibility (tạm dịch Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp).

Đăng Nhập