Gói giải pháp phát triển kinh doanh được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang cần được tư vấn hỗ trợ để phát triển mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh, có thể từ nền tảng hoạt động kinh doanh hiện tại hoặc phát triển mới.

giải pháp phát triển kinh doanh

Tăng trưởng kinh doanh luôn là một mục tiêu mà ban lãnh đạo công ty, đặt biệt là chủ tịch HĐQT và CEO, nào cũng đau đáu. Lý do là vì đó là kỳ vọng của chủ sở hữu công ty, của cổ đông và các nhà đầu tư và cũng là mong muốn của toàn CBNV trong công ty.

Tuy nhiên, trong thời đại cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, thì tăng trưởng không phải là điều dễ dàng. Cơ hội thì luôn luôn có, nhưng đa phần lãnh đạo doanh nghiệp thiếu kinh nghiệm và kiến thức đối với các thị trường mới, các ngành kinh doanh mới, đặc biệt là các vị lãnh đạo gắn bó lâu năm với một doanh nghiệp, một ngành nghề kinh doanh.

Đã có nhiều tấm gương doanh nghiệp do thặng dư vốn mà đầu tư tăng trưởng (M&A, phát triển sản phẩm mới...) một cách thiếu cân nhắc, để rồi gánh chịu thua lỗ, mất vốn.Cũng đã có nhiều công ty sau một thời gian đầu tư mở rộng và đổi thành tập đoàn đa ngành, để rồi sau vài năm lại phải chấp nhận quay lại tập trung vào ngành cũ của mình.Lại cũng có nhiều doanh nghiệp đầu tư dàn trải, nhưng hầu hết các mảng kinh doanh mới đều không có lãi hoặc lãi thấp, khiến tỷ suất lợi nhuận trên vốn của công ty chẳng những không tăng lên mà còn bị kéo giảm đáng kể.

Chính từ yếu tố rủi ro cao hàm chứa trong việc tăng trưởng kinh doanh như đã nói ở trên, nên chúng tôi cho rằng việc mời tư vấn nhiều kinh nghiệm về chiến lược tăng trưởng (growth strategy) vào để hỗ trợ doanh nghiệp là một việc hết sức cần thiết.

Nội dung dịch vụ này chúng tôi hướng đến đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau đây:

 • Phát triển mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh, bằng cách khai thác, thâm nhập sâu hơn thị trường hiện hữu, gia tăng thị phần, hoặc phát triển thêm thị trường mới.
 • Phát triển bằng cách mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh.
 • Phát triển kinh doanh thông qua M&A.
 • Khởi nghiệp, đầu tư xây dựng mới doanh nghiệp.

I. Nội dung công việc.

Tùy vào yêu cầu của từng doanh nghiệp khách hàng mà chúng tôi hoạch định nội dung làm việc. Tuy nhiên, về mặt cơ bản chúng tôi sẽ thực hiện các nghiệp vụ sau đây:

 • Đánh giá thực trạng của hoạt động kinh doanh.
 • Nghiên cứu thị trường, môi trường kinh doanh vì mô và vi mô.
 • Xác định các cơ hội phát triển.
 • Đánh giá tình hình cạnh tranh (thị trường hiệu hữu hoặc thị trường tiềm năng)
 • Đánh giá năng lực hiện tại của doanh nghiệp.
 • Đề xuất định hướng phát triển mới.
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Hoạch định chiến lược marketing.
 • Hoạch định chiến lược phân phối.
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức và quản lý đội ngũ bán hàng.
 • Đề xuất cải thiện, nâng cao năng lực doanh nghiệp.
 • Đề xuất điều chỉnh mô hình tổ chức.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách.
 • Xây dựng các KPI quản lý kinh doanh.
 • ...

II. Qui trình thực hiện.

 • Nghiên cứu thị trường mà doanh nghiệp kinh doanh (vĩ mô, vi mô)
 • Nghiên cứu, đánh giá thực trạng doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu có liên quan đến yêu cầu mở rộng của doanh nghiệp.
 • Đề xuất giải pháp, chiến lược phát triển doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch thực thi và tư vấn triển khai.
 • Đánh giá hiệu quả.

Quí doanh nghiệp có quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để trao đổi cho cụ thể.

Công ty Tư vấn TINH HOA QUẢN TRỊ

If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Một buổi tiếp khách tàu nước ngoài của lãnh đạo cảng Đà Nẵng
Đỗ Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cảng tiểp khách nước ngoài.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng, bạn không phải đi tìm cơ hội ở đâu cả, chỉ bằng "siêng làm, siêng học" thì cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn!

Read more: If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Đăng Nhập