Cập Nhật

Doanh nghiệp của tôi đã phát triển lớn mạnh trong những năm qua và tôi đã mời nhiều nhân sự trẻ từ các công ty nước ngoài về giúp. Tôi cảm thấy không thoải mái khi làm việc với những cộng sự nầy, nhiều người bỏ đi sau một thời gian ngắn. Tôi có bị lạc hậu? Tôi cần phải thay đổi những gì để có thể làm việc được với những nhân sự trẻ nầy vì tôi cần họ?

Đăng Nhập