Bằng cách đăng ký với trang web và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

  1. Bạn đồng ý với Chính sách Riêng tư của trang web, bạn đồng ý để trang web lưu trữ thông tin của bạn. Chúng tôi cam đoan không chia sẻ, không cho phép bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
  2. Bạn đồng ý tôn trọng bản quyền các sản phẩm nghe nhìn, bài viết của trang web. Bạn chỉ được trích, sử dụng lại sau khi đã được sự đồng ý của BQT trang web bằng văn bản.
  3. Bạn đồng ý tuân thủ các qui định của luật pháp Việt Nam về sinh hoạt trên không gian mạng.

Ban Quản Trị

If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Một buổi tiếp khách tàu nước ngoài của lãnh đạo cảng Đà Nẵng
Đỗ Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cảng tiểp khách nước ngoài.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng, bạn không phải đi tìm cơ hội ở đâu cả, chỉ bằng "siêng làm, siêng học" thì cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn!

Read more: If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Đăng Nhập