Cập Nhật

Gói giải pháp Cải thiện Hiệu quả Tài chính (Improving Financial Performance) được chúng tôi thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đang kinh doanh kém hiệu quả. Chẳng hạn như bị thua lỗ, hoặc hiệu quả thấp, không đạt kỳ vọng.

Cải thiện hiệu quả tài chínhMột số doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả và muốn cải thiện tình hình, muốn tạo chuyển biến đối với hiệu quả tài chính, nhưng tự bản thân người trong doanh nghiệp thì không dễ để thực hiện được. Lý do thì nhiều, chúng tôi chỉ xin nêu một số:

 • Tình trạng kinh doanh kém hiệu quả là do sai lầm trong quá khứ, đa số chúng ta thường không dễ chấp nhận những quyết định sai lầm của mình.
 • Có trường hợp do lãnh đạo không nhìn thấy vấn đề, có thể là do báo cáo tài chính của doanh nghiệp không thể để chỉ ra một cách cụ thể ngành nào, sản phẩm nào, thị trường nào hoặc khâu nào trong doanh nghiệp tạo ra lỗ lã.
 • Cũng có trường hợp do nội bộ cả nể nhau mà không nhìn thẳng vào vấn đề, và do vậy không thể sửa chữa sai lầm.
 • Nhiều trường hợp doanh nghiệp lỗ lã do lợi ích nhóm.
 • Và cuối cùng là có thể lãnh đạo doanh nghiệp nhìn ra hạn chế, sai lầm, nhưng không có giải pháp giải quyết cho rốt ráo, mà chỉ lấp liếm khiến tình trạng lỗ lã kéo dài.

Với những trường hợp nêu trên, giải pháp tốt nhất là tìm một nhà tư vấn đáng tin cậy, có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm đến giúp mình xác định vấn đề, đồng thời đề ra giải pháp để giải quyết.

Với gói giải pháp Cải thiện hiệu quả tài chính này, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp rà soát lại, đánh giá lại tất cả các hoạt động của doanh nghiệp để phát hiện ra những bất cập, qua đó chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả tài chính của mình.

I. Nội dung gói giải pháp.

Với gói giải pháp này, cụ thể chúng tôi sẽ thực hiện các nghiệp vụ sau:

 • Đánh giá lại chiến lược phát triển của doanh nghiệp
 • Phân tích và đánh giá danh mục kinh doanh.
 • Đánh giá lại chiến lược và mô hình sản xuất
 • Đánh giá lại qui trình sản xuất.
 • Đánh giá lại hiệu quả quaản lý sản xuất.
 • Đánh giá lại chiến lược marketing và hiệu quả hoạt động marketing
 • Đánh giá lại chiến lược bán hàng, mô hình phân phối và hiệu quả bộ máy bán hàng.
 • Đánh giá lại mô hình tổ chức.
 • Đánh giá lại hiệu quả của hệ thống quản lý.
 • Đánh giá hiệu quả của các chức năng hỗ trợ (nhân sự, kỹ thuật, CNTT, hành chính, cung ứng...).
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.
 • Đánh giá hiệu quả đầu tư.
 • Đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động tài chính.
 • ...

II. Qui trình thực hiện.

 • Khảo sát, phân tích thực trạng của doanh nghiệp, nhằm phát hiện ra những lĩnh vực, khâu cần phải tối ưu hóa, những lĩnh vực, khâu cần được phát huy.
 • Đề ra nội dung giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả tài chính.
 • Tư vấn triển khai.
 • Đánh giá hiệu quả.

Trên thực tế, khó khăn và thách thức của từng doanh nghiệp là khác nhau. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để thảo luận chi tiết.

CTy Tư vấn TINH HOA QUẢN TRỊ.

Đăng Nhập