Cập Nhật

Cùng sản xuất một mặt hàng, chất lượng của chúng tôi không khác mấy so với họ, tại sao họ bán được giá thấp hơn? Còn với chúng tôi, bán giá đấy là không có lãi (lỗ)?

Đăng Nhập