Doanh nghiệp hoạt động bình bình đã vài năm qua, doanh thu và lợi nhuận không tăng, hoặc tăng không đáng kể, hoặc có xu hướng giảm nhẹ. Chúng tôi cần xác định hướng hoạt động cho công ty trong những năm đến nhằm vừa để bảo vệ thị trường hiện tại của mình, đông thời tìm cơ hội phát triển, mở rộng thêm?

If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Một buổi tiếp khách tàu nước ngoài của lãnh đạo cảng Đà Nẵng
Đỗ Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cảng tiểp khách nước ngoài.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng, bạn không phải đi tìm cơ hội ở đâu cả, chỉ bằng "siêng làm, siêng học" thì cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn!

Read more: If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Đăng Nhập