Cập Nhật

Nhiều công ty đã đầu tư tổ chức hệ thống cửa hàng bán lẻ khá tốn kém và hệ thống nầy hàng tháng cần khá nhiều chi phí để duy trì. Liệu công ty tôi có cần phải đầu tư hệ thống bán lẻ như họ?

Đăng Nhập