Cập Nhật

Anh em quản lý cấp trung luôn nói rằng họ không được phân quyền đầy đủ để làm việc. Làm sao tôi có thể yên tâm mà giao cho anh em những việc quan trọng, mà không phải lo ngại vấn đề rủi ro, nhất là rủi ro tài chính?

Đăng Nhập