Kế hoạch ngân sách là sự tính toán, là dự báo, là mục tiêu về mặt tài chính của một công ty. Xây dựng kế hoạch ngân sách theo kiểu "ước" thì là đơn giản và ai cũng làm được, nhưng ...

Một kế hoạch ngân sách theo tiêu chuẩn quản trị quốc tế thì không chỉ dừng lại ở yêu cầu giúp theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hiệu quả lãi lỗ tổng quát của toàn công ty, mà còn phải được thiết kế với cấu trúc bản kế hoạch ngân sách theo cách để có thể dễ dàng tích hợp với hệ thống quản lý công ty, trong đó gồm quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh, quản lý hoạt động chi tiêu của từng bộ phận trong công ty.

Tại sao doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch ngân sách.

 • Lãnh đạo công ty không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc trực tiếp ký duyệt từng hạng mục chi tiêu của công ty hàng ngày, vì người CEO còn phải dành thời gian cho nhiều việc khác quan trọng hơn.
 • Quản lý tài chính bằng cách ngân sách hóa và hệ thống hóa là phương thức quản lý tài chính tiên tiến, được sử dụng phổ biến trên thế giới để thay thế cho phương thức quản lý trực tiếp.
 • Kinh nghiệm thế giới cho thấy, nếu trong công ty ai cũng có gánh vác một phần trách nhiệm quản lý tài chính thì hiệu quả cuối cùng sẽ cao hơn là khi chỉ mình CEO chịu trách nhiệm.
 • ...

Nội dung công việc

 • Thiết kế một cấu trúc bảng kế hoạch ngân sách khoa học, phù hợp với phương thức quản lý tài chính ngân sách hóa, hệ thống hóa.
 • Xây dựng giá thành kế hoạch cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách và dự trù chi phí căn cứ trên kế hoạch hoạt động.
 • Xây dựng các tiêu thức phân bổ chung, và hướng dẫn thực hiện phân bổ các loại chi phí.
 • Tích hợp kế hoạch ngân sách với các công cụ quản lý khác.
 • ...

Cần năng lực gì để xây dựng kế hoạch ngân sách?

 • Hiểu biết và trải nghiệm sâu rộng trong môi trường ứng kế hoạch ngân sách theo các tiêu chuân quản trị doanh nghiệp tiên tiến mà các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới đang áp dụng.
 • Nắm vững kế hoạch ngân sách, kế toán quản trị, hệ thống quản lý doanh nghiệp để tích hợp thành hệ thống.
 • Kinh nghiệm thực tiễn để có thể giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

TINH HOA QUẢN TRỊ

Đăng Nhập