Liệu có thể nào xây dựng nên một hệ thống quản lý doanh nghiệp mà không nhất thiết phải hoạch định kinh doanh?

Đây là một điểm vướng mà chúng tôi đã không ít lần gặp phải trong quá trình hoạt động tư vấn doanh nghiệp của mình.

Một số doanh nghiệp mời chúng tôi đến và đặt yêu cầu "tái cấu trúc doanh nghiệp". Chủ doanh nghiệp nói muốn xây dựng hệ thống quản lý vì đã "quá mệt mỏi với việc quản lý bằng chỉ đạo công việc hàng ngày" rồi.

Nhưng khi chúng tôi bắt tay vào việc và tiến hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh, thì từ trong hàng ngũ quản lý cấp cao có người (thường là bộ phận kinh doanh) có tư duy rằng: "Làm sao mà biết 6 tháng sau, năm sau mình bán được bao nhiêu mà làm kế hoạch?". Một số chủ doanh nghiệp đã nghe theo quan điểm ấy, và cho rằng đó là đặc thù ngành nghề kinh doanh của mình.

Vậy là coi như ca tư vấn ấy chúng tôi thất bại vì "giải pháp tư vấn không đạt kỳ vọng của doanh nghiệp".

Theo chúng tôi ở đây có 2 vấn đề:

  1. Doanh nghiệp đã nhận thức không đúng về hệ thống quản lý doanh nghiệp. Có hệ thống nào quản lý mà không dựa trên hoạch định!
  2. Tư duy kinh doanh thụ động. Doanh nghiệp đã quen với việc ngồi chờ khách hàng tìm đến mình, thay vì mình chủ động đi tìm khách hàng. Nên họ không hình dung được rằng ai đó có thể lập kế hoạch và đặt ra mục tiêu doanh thu, rồi đi tìm khách hàng mà bán hàng cho đạt mục tiêu ấy.

Hoạch định kinh doanh và đặt ra mục tiêu phấn đấu, là nền tảng của hệ thống quản lý doanh nghiệp, và là yêu cầu tiên quyết của việc xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp. Bởi nếu không thì mục tiêu của việc quản lý doanh nghiệp là gì?

Quay lại với trường hợp một số doanh nghiệp, nếu nhân viên, cấp quản lý suy nghĩ như vậy thì có thể là điều bình thường, có thể sửa được để xây dựng hệ thống. Chứ chủ doanh nghiệp mà tư duy vậy thì tức là doanh nghiệp ấy chưa sẵn sàng để triển khai xây dựng hệ thống quản lý, phải chờ đến khi thay đổi tư duy mới xây dựng hệ thống quản lý được.

Đỗ Hòa

Đăng Nhập