Trong thời gian vừa qua do tình hình kinh tế không thuận lợi, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và đối diện với nguy cơ bị thâu tóm hoặc phá sản. Nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua được những thách thức, khó khăn trước mắt, Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Trị tổ chức hội thảo bàn giải pháp tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp.

Tại hội thảo, ông Đỗ Hòa chuyên gia tư vấn của Tinh Hoa Quản Trị sẽ phân tích những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế về năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ông Hòa cũng sẽ bàn đến sự hình thành cũng như tác hại của các "lô cốt" tồn tại trong bộ máy quản lý của nhiều doanh nghiệp, từ đó đề xuất những giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa, nhằm có thể vượt qua được những thách thức trước mắt và phát triển ổn định về lâu dài.

Mục tiêu của buối hội thảo là đề xuất nhiều giải pháp thực tế mang tính khả thi cao, để mỗi khách tham dự sau buổi hội thảo về sẽ có thể vận dụng được ít nhất một giải pháp cho doanh nghiệp của mình.

Nội dung chương trình:

I. Phân tích nguyên nhân và xác định những vùng có tiềm ẩn sự bất cập, lãng phí trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

II. Đề xuất giải pháp khắc phục:

- Giải pháp tối ưu hóa từ góc độ Chiến lược và Mô hình kinh doanh

- Giải pháp tối ưu hóa từ góc độ Tổ chức - Bộ máy quản lý

- Giải pháp tối ưu hóa từ góc độ Bán hàng - Marketing

- Giải pháp tối ưu hóa từ góc độ Quản trị Nguồn nhân lực

- Giải pháp tối ưu hóa từ góc độ Tài chính

- Giải pháp tối ưu hóa từ góc độ Chuỗi cung cấp

- Giải pháp tối ưu hóa từ góc độ Công nghệ Thông tin

III. Thảo luận với diễn giả.

Đối tượng tham gia.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ban lãnh đạo các doanh nghiệp.

Diễn giả:

Ông Đỗ Hòa chuyên gia tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý, TGĐ Công ty Tư vấn IME Vietnam.

Thời gian:

Từ 08:30 đến 12:30 ngày 15 tháng 08 năm 2013

Đăng Nhập