kỹ năng marketing

Title Published Date
Tại sao phải phân khúc thị trường? 15 02 2016
Qui trình phân khúc thị trường 13 03 2018
Mục tiêu marketing bao gồm những gì? 13 03 2018
Chiến lược marketing, lựa chọn gì? 18 11 2015
Đề xuất giá trị là gì, xây dựng thế nào? 09 11 2015
22 nguyên tắc marketing 30 10 2015
Phát triển sản phẩm mới để tăng qui mô 26 10 2015
Chu kỳ thị trường của sản phẩm 26 10 2015
Dịch vụ tạo ra giá trị cho khách hàng 28 09 2015
Kênh marketing là gì, phát triển thế nào? 15 10 2015
Vai trò của giá trong giải pháp marketing 09 10 2015
Tầm quan trọng của truyền thông marketing 01 10 2015
Xúc tiến bán hàng, sales promotion, như thế nào cho hiệu quả? 22 09 2015
Triển khai thực hiện kế hoạch marketing 14 09 2015
Chiến lược marketing cấp điều hành 03 09 2015
Nội dung Chiến Lược Marketing đơn vị kinh doanh. 21 07 2016
Thương hiệu - chi phí hay đầu tư? 05 12 2017
Marketing Nâng Cao 07 01 2020
Marketing là gì? Hiểu sao cho đúng về vai trò, chức năng marketing 19 05 2023
Kết Thúc Khóa Xây Dựng Đề Xuất Giá Trị Khách Hàng. 05 07 2023
Kênh chỉ là nơi để đưa hàng hóa ra thị trường? 11 07 2023
Cần phải thay đổi tư duy về GIÁ thì mới cải thiện được lợi nhuận. 31 07 2023
Đúc kết khóa huấn luyện kỹ năng marketing Định Giá (pricing). 06 08 2023
Học Truyền Thông Marketing để giải quyết vấn đề gì? 16 08 2023
Làm sao phát triển đi lên từ kinh doanh gia công và phân phối? 13 09 2023

Page 1 of 3

Đăng Nhập