Quản lý cấp trung

Do nhiều doanh nghiệp tỏ ra lúng túng khi cân nhắc giữa năng lực chuyên môn và năng lực quản lý (lãnh đạo) trong việc bổ nhiệm nhân sự. Tinh Hoa Quản Trị xin chia sẻ một best practice đơn giản mà mọi người có thể tham khảo.

Best Practice về cân nhắc năng lực chuyên môn với năng lực quản lý khi bổ nhiệm nhân sự.

  • Khi một người làm một công việc thuần chuyên môn của một bác sỹ, thì 100% yêu cầu năng lực là về chuyên môn.

Tương đương trên thang năng lực 5 nấc (Awareness, Knowledge, Can Do, Master, Develop New): Chuyên môn = Can Do; Lãnh đạo= 0.

  • Nhưng khi anh ta được đề bạt lên làm Trưởng khoa, thì lúc nầy, thì 70% yêu cầu là chuyên môn, 30% là lãnh đạo.

Tương đương trên thang năng lực 5 nấc: Chuyên môn = Master; Lãnh Đạo= Can Do.

  • Và đến khi anh ta lên làm Giám đốc bệnh viện, thì yêu cầu là 100% quản lý, chuyên môn chỉ cần biết sơ.

Tương đương trên thang năng lực 5 nấc: Chuyên môn = Awareness; Lãnh Đạo= Master.

Đỗ Hòa

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập