Thành công như là một Chủ Doanh Nghiệp (business owner) là điều đáng tự hào. Nhưng Năng Lực Quản Lý (MANAGEMENT) thực thụ thì cần phải được chứng minh ở môi trường nơi bạn không phải Chủ Doanh Nghiệp.

năng lực quản lýBởi là một Chủ Doanh Nghiệp, người ta nghe lời bạn vì họ biết bạn là người trả tiền cho họ. Còn khi bạn là Nhà Quản Lý, người ta chỉ nghe lời bạn khi họ tin rằng điều bạn nói là đúng đắn.

Vậy để chứng minh có năng lực Quản lý, bạn có hai lựa chọn:

  • Hoặc bạn chứng minh bằng cách xây dựng ngay tại nơi mà bạn là Chủ Doanh Nghiệp một môi trường mà có hay không có Chủ Doanh Nghiệp mọi việc vẫn chạy tốt.
    Điều đó có nghĩa là các cấp quản lý đều có vai trò và đều được tôn trọng, mệnh lệnh sản xuất kinh doanh được tuân thủ đầy đủ, mà không cần phải nhấn mạnh rằng "đây là lệnh của ông chủ".
    Chỉ những người có năng lực Quản Lý thì mới hiểu và mới làm được điều này.
  • Còn không thì bạn phải chứng minh ở nơi mà bạn không phải là Chủ Doanh Nghiệp. Nơi này, nếu bạn làm được việc thì chắc chắn bạn là một Nhà Quản Lý giỏi.

Một cách lý tưởng, đó là khi mà Người Làm Công thì làm với nhận thức như rằng mình là Người Làm Chủ. Còn Người Làm Chủ thì quản lý giỏi không kém những Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp.

Nói thì đơn giản như vậy, nhưng chúng ta hiểu rằng để có một guồng máy tự vận hành một cách hiệu quả mà không cần phải tác động nhiều, thì có rất nhiều việc phải làm, và để làm được từng việc ấy thì đòi hỏi phải nghiên cứu, học hỏi rồi áp dụng và điều chỉnh nhiều năm. Có khi phải trả giá đắt mới rút ra được những bài học kinh nghiệm.

Đỗ Hòa
TINH HOA QUẢN TRỊ

Đăng Nhập