Hiện chúng tôi đang thực hiện chương trình hỗ trợ đặc biệt "KHẢO SÁT NHÂN VIÊN MIỄN PHÍ" dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. Quí doanh nghiệp nào có nhu cầu tổ chức khảo sát nhân viên xin liên hệ với chúng tôi qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để đăng ký tham gia chương trình nầy.

Điều kiện tham gia:

- Chương trình khảo sát nhân viên nầy chỉ dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

- Mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký tham gia 1 lần.

- Thời gian triển khai thực hiện theo lịch sắp xếp của chúng tôi, dựa trên thứ tự đăng ký của doanh nghiệp.

Hiệu lực chương trình: Chương trình nầy chỉ có hiệu lực trong 3 tháng.

Tham khảo thêm về công cụ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN ONLINE tại đây.

Các doanh nghiệp quan tâm đến chương trình dịch vụ miễn phí nầy, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đăng Nhập