Leadership Vision là một công cụ lãnh đạo vô cùng hiệu quả. Nó là một phần không thể thiếu của leadership. Nếu anh chị nào gặp khó khăn trong việc lãnh đạo đội ngũ thì có thể do anh chị chưa ứng dụng công cụ này.

Đăng Nhập