Nội dung chương trình này, sẽ làm thay đổi quan điểm, nhận thức của người quản lý về Con người và chức năng HRM. Đó cũng là nhận thức cần thiết để khai thác "đòn bẩy con người", nhằm để xây dựng năng lực lõi, để tạo ra lợi thế cạnh tranh, vốn là một yếu tố then chốt đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nhìn hình tôi cắt từ slide chương trình ra thì các bạn có thể thấy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp chủ yếu là đến từ khai thác nguồn lực nội tại của mình.

Nguồn lực của doanh nghiệp thì chủ yếu là Con người và Vốn. Thế nhưng hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta chưa nhìn nhận một cách đúng đắn vai trò của HRM (human resource management) ở góc độ này (tạo ra lợi thế cạnh tranh) Hệ quả là chúng ta chật vật khi cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp do vậy khó mà phát triển một cách bền vững được.

Đó là lý do vì sao mà tôi mở lớp dạy 2 nội dung tài chính và nhân sự dành cho sếp. Vì tôi nghĩ học kỹ năng kinh doanh không thôi thì chưa đủ, mà nguời quản lý doanh nghiệp phải học cách phát huy nguồn lực của doanh nghiệp để phục vụ cho việc thực thi chiến lược kinh doanh của mình.

Ai cũng nói "con người là trung tâm của mọi chiến lược", nhưng làm thế nào để kết nối con người với chiến lược thì chẳng có trường lớp nào dạy.

Lớp HR2 này tôi mở theo yêu cầu, có 10 bạn đăng ký học chứ không phải 8 như tôi nói hôm trước, so với lớp trước HR1 chỉ có 4 bạn.

Học HRM mà không khí học sôi nổi không kém học marketing, có quá nhiều câu hỏi được học viên nêu ra (giảng viên trả lời đuối luôn!). Qua chiều ngày 2, có bạn đã phát biểu "em không nghĩ học HR là học những thứ này, nó không như em nghĩ, có quá nhiều kiến thức mới về HRM mà bây giờ em mới biết".

Đúng như vậy, học nội dung chương trình này, người quản lý sẽ thay đổi quan điểm, nhận thức của mình về Nhân sự và chức năng HRM. Đó cũng là nhận thức cần thiết để khai thác "đòn bẩy con người", nhằm để xây dựng năng lực lõi, để tạo ra lợi thế cạnh tranh, vốn là một yếu tố then chốt đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Lớp này tôi cũng có nói về văn hóa doanh nghiệp và chia sẻ một số kinh nghiệm thực chiến của tôi. Có bạn học viên học lớp HR1 đã phản hồi rằng bạn ấy đã áp dụng best practice mà tôi chia sẻ vào doanh nghiệp của bạn ấy, và kết quả thu được là ngoài mong đợi.

Còn một điểm nữa, ai học và triển khai áp dụng kiến thức này rồi, thì sẽ tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong công tác quản lý con người, không còn nỗi ám ảnh về quản lý con người, không còn lo lắng về việc giữ chân nhân tài. Điều này, mọi người đều đồng ý khi kết thúc chương trình.

Còn nhiều nội dung khác mà tôi gởi gắm vào 275 slide của chương trình này, 2 ngày thường không chuyển tải hết.

Đỗ Hòa - HRM

Đăng Nhập