Kỹ năng tương tác hiệu quả

Chương trình huấn luyện kỹ năng Interpersonal Skills giải quyết những vấn đề về tương tác giữa lãnh đạo với đồng nghiệp và cấp dưới vốn làm hạn chế hiệu quả lãnh đạo.

Người có năng lực Interpersonal Skills hạn chế thường gặp khó khăn trong việc chỉ đạo, triển khai công việc, sự ủng hộ của cấp dưới đối với các chủ trương của cấp trên kém, và thường xuyên xảy ra những căng thẳng với đồng nghiệp và cấp dưới.

Chương trình Interpersonal Skills bao gồm các nội dung chính sau đây:

  • Active listening
  • Non-verbal communication
  • Assertiveness
  • Objective setting
  • Persuasive skills
  • Group effectiveness
  • Matching contributions to objectives
  • Behavior modification
  • Personal action plan

Chương trình được thiết kế cho 2-3 ngày, tùy vào từng yêu cầu.

Đăng Nhập