Hội thảo ngày 15 tháng 08 sắp đến thực ra là một buổi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức đúc kết từ hơn 20 năm làm quản lý và làm tư vấn.

Quá trình làm giám đốc nhiều doanh nghiệp, cả Việt Nam và nước ngoài, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, chúng tôi rút ra được những yếu tố quyết định làm nên sự thành công (critical success factors) cho từng ngành hàng khác nhau. Nhưng không chỉ những điển hình tốt, mà cả những thất bại, những tổn thất nặng nề, trả giá cho những sai lầm, bất cập.

Trong quá trình tư vấn, chúng tôi nhận thấy tại nhiều doanh nghiệp, những sai lầm bất cập đó đã được lập lại. Rõ ràng, tại nhiều doanh nghiệp cái giá phải trả cho những sai lầm, bất cập đó là quá lớn (thu lỗ mất vốn, phá sản, mất chủ quyền...).

Có những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam ngày ngày phải đương đầu và vật lộn với nó một cách rất vất vả, trong khi tại các doanh nghiệp ở các nước tiên tiến họ đã trãi qua và đã tìm ra công cụ để hóa giải từ lâu.

Chúng tôi tự hỏi, tại sao chúng ta phải lập đi lập lại những sai lầm, bất cập để rồi phải trả giá đắt mà đáng ra chúng ta hoàn toàn có thể tránh, hoặc ít ra là hạn chế tổn thất bằng cách không đi vào con đường mòn của sự bất cập và sai lầm mà những doanh nghiệp khác đã đi qua? Có cần thiết chăng chúng ta phải tự trả giá để tự mình tìm ra giải pháp từ A đến Z, thay vì chủ động học hỏi, vận dụng những công cụ và phương thức quản trị hiện đại mà người khác đã trả giá để xây dựng nên?

Những bất cập mà nhiều doanh nghiệp gặp phải sẽ được chúng tôi phân tích và đưa ra những đề xuất giải quyết. Những đề xuất nầy thực ra có thể xem như là những bí kíp chỉ được vận dụng cho những giải pháp tư vấn với khách hàng.

Sự khác nhau giữa hai giải pháp đó là: giải pháp tư vấn thường đi kèm với phân tích thấu đáo trước khi nhận định và đề ra giải pháp rồi theo sau là phối hợp, hỗ trợ triển khai vào doanh nghiệp, còn tại hội thảo thì khách tham dự sẽ phải tự về phân tích và tự quyết định họ sẽ chọn giải pháp nào phù hợp với doanh nghiệp mình, và họ sẽ tự triển khai lấy.

Tuy không phải là trọn gói từ A-Z nhưng sẽ phù hợp với nhiều doanh nghiệp đang có vấn đề nhưng lại gặp khó khăn về tài chính không thể chi nhiều tiền để có một giải pháp trọn gói.

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập