Phòng Kỹ thuật được xem như là một đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong nội bộ công ty. Dịch vụ này thường bao gồm các chức năng như: tư vấn mua, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo trì.

Phòng kỹ thuật thường được tổ chức trong các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có liên quan đến việc sử dụng thiết bị, máy móc hoặc các công cụ sản xuất.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm kỹ thuật, thì phòng Kỹ thuật còn hoạt động như một bộ phận hỗ trợ bán hàng. Phòng kỹ thuật có nhiệm vụ xây dựng qui trình sử dụng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ khách hàng sửa chữa, và phụ trách bảo hành sản phẩm.

Nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật là quản lý về mặt kỹ thuật (qui trình sử dụng, sửa chữa, bảo trì) của các thiết bị, máy móc, công cụ. Phòng kỹ thuật thường không có trách nhiệm trực tiếp quản lý thiết bị, máy móc, hay công cụ, mà trách nhiệm này thường được giao cho đơn vị sử dụng thiết bị ấy. Cấu trúc tổ chức này là nhằm để tăng tính trách nhiệm đối với người sử dụng thiết bị, máy móc, công cụ.

Chẳng hạn như máy móc sản xuất thì được giao cho xưởng sản xuất chịu trách nhiệm, máy phát điện thì giao cho phòng hành chính .v.v.

Nhiệm vụ của phòng kỹ thuật là tham mưu cho giám đốc khi chọn mua thiết bị, máy móc, công cụ. Sau đó phòng Kỹ thuật có trách nhiệm biên soạn qui trình sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, máy móc, công cụ, và có trách nhiệm huấn luyện cho những nhân sự được giao vận hành, sử dụng thiết bị, máy móc, công cụ.

Trách nhiệm của phòng Kỹ thuật là đảm bảo thiết bị, máy móc, công cụ sản xuất hoạt động ổn định, đúng công suất thiết kế. Cho nên nếu thiết bị, máy móc, công cụ bị hỏng hóc, thì phòng kỹ thuật có trách nhiệm nhanh chóng khắc phục, sửa chữa.

Nhằm để giảm thời gian chết của thiết bị, máy móc, công cụ sản xuất do hỏng hóc đột xuất gây ra, phòng Kỹ thuật có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo trì định kỳ cho các thiết bị, máy móc, công cụ sản xuất.

Đối với các công ty lớn, phòng Kỹ thuật không chỉ là một đơn vị sửa chữa, bộ phận này hoạt động như một đơn vị chịu trách nhiệm về giải pháp công nghệ. Chức năng này cho phép phòng Kỹ thuật đưa ra những giải pháp sáng tạo, sử dụng kỹ thuật mới, với máy móc, thiết bị mới. Với chức năng này, người ta thường gộp 2 chức năng Kỹ thuật và R&D vào một khối để thuận tiện cho việc hỗ trợ qua lại.

Thường thì ở các công ty lớn, nhu cầu công việc nhiều người ta mới tổ chức một Phòng Kỹ thuật độc lập, với đội ngũ kỹ sư đông đảo. Còn thì phòng Kỹ thuật có khỉ chỉ có từ 1 đến 2 kỹ sư phụ trách.

Đỗ Hòa

TINH HOA QUẢN TRỊ

Đăng Nhập