Nhiều người ngộ nhận chiến lược “low cost” với “low price”. Theo đó họ làm ra sản phẩm kém chất lượng, chóng hỏng, giá trị sử dụng thấp hơn và bán với giá thấp hơn.

Bán lẻ giá rẻ nhờ lợi thế qui mô

Thực ra bản chất của chiến lược “low cost” muốn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững lâu dài, thì vẫn phải theo nguyên tắc là add value cho khách hàng, chứ không phải là destroy value.

Và người theo chiến lược “low cost” tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua tối ưu hoá qui trình sản xuất, tối ưu hoá chuỗi giá trị, bằng qui mô lớn, bằng khai thác và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, bằng mô hình kinh doanh đột phá... giúp họ DUY TRÌ hoặc TĂNG THÊM GIÁ TRỊ cho khách hàng mục tiêu, chứ không phải giảm bớt giá trị.

Bởi giảm bớt giá trị, huỷ hoại giá trị không bao giờ là cách giúp doanh nghiệp chinh phục được khách hàng, qua đó tạo ta lợi thế cạnh tranh bền vững, vốn là cơ sở để tồn tại lâu dài và phát triển lớn mạnh.

 

Hình: Trong khi các doanh nghiệp nhựa Việt Nam phá giá và cùng kéo nhau xuống, thì lock & lock tạo ra giá trị bằng sự sáng tạo, và bằng cách đó họ vươn lên.

Đỗ Hoà - Tư Vấn Chiến Lược

Đăng Nhập