Bài 2 thuộc Module 9 của lớp online CEO Chuyên Nghiệp hôm nay tôi trình bày về nội dung Am hiểu Thị trường.

Am hiểu thị trường

Thực ra nếu bạn làm ăn bài bản thì ngay từ lúc đầu bạn đã hình dung được thị trường phần lớn những yếu tố gọi là phức tạp của thị trường qua phân thích vĩ mô và vi mô.

Cũng từ phân tích vĩ mô và vi mô bạn có thể nhận ra các xu hướng của thị trường mà bạn sẽ phải quyết định là bạn sẽ tác động lên nó để dẫn dắt, hay là sẽ đi theo các xu hướng này.

Bạn cũng sẽ hình dung được các kênh phân phối, luồng đi của hàng hóa, qui mô thị phần của các kênh khác nhau, cũng như là vai trò của các đối tác tham gia trên thị trường.

Và quan trọng nhất là bạn xác định được điểm đòn bẩy của thị trường mà bạn sẽ phải rất quan tâm sau này, thông qua việc thiết lập và phân tích market map (bản đồ thị trường).

Và nếu bạn mở rộng bản đồ thị trường tới DMU (decision making unit), thì bạn cũng gần như đã có thê hình dung được rằng hoạt động marketing của mình sẽ tập trung vào các đối tượng nào của từng phân khúc nào.

Tổ chức kinh doanh bài bản tuy hơi mất thời gian chuẩn bị ở gian đoạn đầu, nhưng giảm thiểu được rủi ro là nhờ vậy.

Bởi mình biết rõ vì sao mà mình chọn thị trường ấy, tại sao mình chọn kênh ấy, đối thủ của mình là ai, khách hàng của mình là đối tượng nào, nhu cầu của họ là gì, và khó khăn, thách thức đang chờ đón mình là gì....

Với người CEO hay chủ mà quản lý doanh nghiệp, thì với những kiến thức này, bạn có khá nhiều việc để bàn, nhiều chuyện để chỉ đạo các nhà quản lý marketing và sales, chứ không chỉ họ nói làm gi thì mình hay thế đấy.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập