Bài này bắt đầu phần Strategic Planning nên tôi chia sẻ với mọi người một mẫu Business Projection mà tôi đã tự soạn và đã sử dụng.

financial projectionTại sao cần Business Projection (10 years)?

Khi khai phá một thị trường mới, hay mở thêm một ngành hàng mới với vốn đầu tư lớn thì chúng ta thường dùng business projection để tính toán việc kinh doanh dài hơi cho thị trường, ngành hàng mới này.

Tại sao 10 năm?

Vâng, 10 năm là hơi dài, nhưng một cách đơn giản, nếu bạn cần từ 3-5 năm để đầu tư xây dựng thị trường, quảng bá thương hiệu, phát triển mạng lưới phân phối, xây dựng nhà máy... thì chúng tôi muốn thấy sau giai đoạn đầu tư ban đầu khi mà kinh doanh còn thua lỗ, hoặc không có lãi đó, thì tiềm năng kinh doanh sau đó sẽ như thế nào.

Một điều nữa, thật là vô lý nếu chúng ta ai cũng đặt ra nói về tầm nhìn và sứ mệnh, nhưng nếu không có một cơ sở gì để hình dung bức tranh thị trường trong dài hạn, thì tầm nhìn và sứ mệnh đó liệu có ý nghĩa gì?

10 năm làm sao chính xác?

Môi trường vi mô thì có thể biến động nhanh, sau mỗi năm là có thể có sự thay đổi về khách hàng, đối thủ.... Nhưng không sao, vì file này không phải tài liệu chết làm một lần rồi dùng mãi, mà nó sẽ được cập nhật hàng năm.

Còn môi trường vĩ mô thì sự thay đổi xảy ra chậm hơn, tuy thế một số yếu tố vẫn cần cập nhật hàng năm, chẳng hạn như công nghệ. Còn những yếu tố khác thì thay đổi chậm, và có yếu tố thì thay đổi mang tính nhiệm kỳ (chẳng hạn như kinh tế, xã hội thì thay đổi theo nhiệm kỳ chính phủ)

Có thể xem business projection là cách tính toán vòng đời của ngành kinh doanh. Đặc biệt là tính toán về hiệu quả đầu tư tài chính, và là cần thiết nếu doanh nghiệp muốn tính toán để thống trị thị trường thì phải có sự tính toán dài hơi, do phải đầu tư để xây dựng vị thế và năng lực cạnh tranh.

Qua việc xây dựng business projection, CEO cũng đánh giá được năng lực của giám đốc kinh doanh.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập