Nội dung bài học của chương trình huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp hôm nay trang bị kiến thức kèm theo một số công cụ giúp người học có thể xác định các xu hướng thị trường từ diễn biến lịch sử, kết hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Xu hướng thị trường 

Tiếp tục chuỗi bài về "Hoạch định Kinh doanh" của Module 9, hôm nay tôi chia sẻ là bài 9-7, về "Xu hướng thị trường"

Quan điểm xuyên suốt của chương trình Quản Lý Chuyên Nghiệp này của tôi, đó là kinh doanh một cách Chủ Động.

Và để chủ động thì người CEO phải có khá năng đưa ra nhận định, phán đoán về thị trường tương lai. Và yếu tố làm nên thị trường tương lai chính là các Xu Hướng Thị Trường.

Nội dung bài này trang bị kiến thức kèm theo một số công cụ giúp người học có thể xác định các xu hướng thị trường từ diễn biến lịch sử, kết hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Người học cũng được hướng dẫn cách "đọc vị" các đối thủ trên từng phân khúc thị trường, từng dòng sản phẩm.

Phần này sẽ còn dài với rất nhiều bài học tiếp theo. Bởi tôi có ý định tập trung đầu tư thật tốt, giúp học viên có được những kiến thức kinh doanh (marketing, sales, branding) nền tảng nhất, để họ có thể tự tin mà đưa ra những quyết định kinh doanh, trước khi đi vào các module tiếp theo, về quản lý các chức năng và khai thác nguồn lực doanh nghiệp.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập