Bài học của chương trình CEO Chuyên Nghiệp hôm qua (Module 9-10) tôi trình bày bài học về Hiểu Khách hàng (Understanding your customers).

Bài 10 Module 9 

Bài này chuyển tải một nội dung rất cơ bản trong kinh doanh là hiểu khách hàng và không chỉ khách hàng là người mua sản phẩm của doanh nghiệp, mà cả những ai có liên quan đến việc chuyển tải sản phẩm của doanh nghiệp đến người tiêu dùng cuối cùng trên thị trường.

Đây là những kiến thức cần thiết để hiểu những khái niệm khác về brand, marketing khác như: customer insight, customer journey...

Và cũng là những kiến thức đầu vào cần thiết cho những tác nghiệp quan trọng khác như: phân khúc thị trường, tìm kiếm thị trường niche, thị trường đại dương xanh.

Kiến thức này cũng là kim chỉ nam cho việc xây dựng đề xuất giá trị (value propositions), định hướng cho chiến lược truyền thông marketing. Không có kiến thức này thì khi truyền thông rất dễ "bắn lên trời".

Đúng vậy, khách hàng mà không quan trọng thì cái gì quan trọng trong hoạt động kinh doanh!

Chính vì vậy nên dung lượng bài học hôm qua cũng là bài dài nhất từ trước đến nay: 3 clips. Và do làm clip xong thì đã quá trể nên tôi phải về, và hôm nay mới post chia sẻ với mọi người về nội dung này.

Hôm nay đáng ra là tôi sẽ tiếp tục với bài "Phân khúc thị trường", theo đúng trình tự là phải hiểu khách hàng rồi thì mới phân chia thị trường được.

Tuy nhiên, tiếp nhận góp ý đề xuất của một số anh chị học viên rằng nên nghiên cứu thêm animation, effect cho nội dung thêm sinh động, nên tôi đang nghiên cứu và do vậy phải dời bài "Phân khúc Thị trường" sang ngày mai.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

P.S. Toàn bộ chương trình "Quản lý Chuyên nghiệp" này bao gồm 31 module (hiện đang chạy module 9), dự kiến học trong 12 tháng.
Bạn nào quan tâm chương trình này thì có thể đăng ký tại đây: elearn.tinhhoaquantri.com

Đăng Nhập