Lịch Tổ Chức Huấn LuyệniCAL Export

BR2.0 - BRAND MANAGEMENT

Khóa học Branding & Brand Management dành cho cấp quản lý doanh nghiệp bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Mối quan hệ giữa Thương hiệu, Marketing và Chiến lược
 • Thương hiệu là gì?
 • Chiến lược Thương hiệu
 • Xây dựng Thương hiệu từ bên trong
 • Định vị Thương hiệu
 • Tính cách Thương hiệu
 • Tâm lý Thương hiệu
 • Khung Thông điệp Cốt lõi
 • Khung Kể chuyện Thương hiệu
 • Tên, Khẩu hiệu, Lời hứa Thương hiệu
 • Nhận diện Thương hiệu
 • Hiện diện Thương hiệu
 • Chính sách Thương hiệu
 • 22 Qui luật Xây dựng Thương hiệu
 • Mở rộng Thương hiệu
 • Phát triển Thương hiệu
 • Kiểm soát và Chuẩn hóa Thương hiệu
 • Quản trị Thương hiệu
 • Thuật ngữ Xây dựng Thương hiệu

Hình Thức Tổ Chức: Workshop F2F

Khoảng 1/4 thời lượng của workshop sẽ được dành để trao đổi, thảo luận về business của học viên, thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện hiệu xây dựng thương hiệu nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung..

Lợi ích kèm theo khóa học:

 • Tham gia group thảo luận
 • Tài liệu trình chiếu pdf.
 • Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Tinh Hoa Quản Trị cấp.
Ngày Tổ Chức 03-08-2024 9:00 am
Ngày Kết Thúc 04-08-2024 5:00 pm
Ngưng Nhận Đăng Ký 02-08-2024 5:00 pm
Số Chỗ Còn 6
Phí Tham Dự 10,000,000VND
Phí Đăng Ký Sớm 9,000,000VND (Cho Đến Ngày 29-07-2024 5:00 pm)
Giảng Viên Đỗ Hòa
Số Giờ 16
Địa Điểm Eastin Grand Saigon Hotel
Hình Thức Tổ Chức Huấn Luyện Face-To-Face
LD2.0 - LEADERSHIP DEVELOPMENT

Khóa học Leadership Development dành cho cấp quản lý doanh nghiệp bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Overview of Key Leadership Responsibilities
 • Understand Your Role As A Leader
 • Making The case For Business Transformation
 • Personal Leadership
 • Thinking Systemically
 • Strategic Thinking
 • Leadership Competencies
 • Value Creation Leadership
 • Coaching Skill
 • Interpersonal Communication Skill
 • Leadership Development
 • Taking Action

Hình Thức Tổ Chức: Workshop F2F

Khoảng 1/4 thời lượng của workshop sẽ được dành để trao đổi, thảo luận về business của học viên, thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện hiệu quả phát triển lãnh đạo nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung..

Lợi ích kèm theo khóa học:

 • Tham gia group thảo luận
 • Tài liệu trình chiếu pdf.
 • Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Tinh Hoa Quản Trị cấp.
Ngày Tổ Chức 10-08-2024 9:00 am
Ngày Kết Thúc 11-08-2024 5:00 pm
Ngưng Nhận Đăng Ký 09-08-2024 5:00 pm
Số Chỗ Còn 7
Phí Tham Dự 10,000,000VND
Phí Đăng Ký Sớm 9,000,000VND (Cho Đến Ngày 05-08-2024 5:00 pm)
Giảng Viên Đỗ Hòa
Số Giờ 16
Địa Điểm Eastin Grand Saigon Hotel
Hình Thức Tổ Chức Huấn Luyện Face-To-Face

Nhân viên bán hàng không được đào tạo có thể làm tổn hại công ty.

Thật là vô lý khi một số doanh nghiệp cố tình tạo ra một khoảng cách thậm chí là tạo ra mâu thuẫn giữa sales với marketing, với lý do là để dễ kiểm soát.

Đọc thêm …

Đăng Nhập