Lịch các khóa học sẽ mở trong thời gian đến.

MA2.9 GÓI COMBO MARKETING GỒM 8 CHƯƠNG TRÌNH

MA2.9 GÓI COMBO MARKETING GỒM 8 CHƯƠNG TRÌNH

Mua COMBO học 8 chương trình huấn luyện MARKETING chuyên sâu với mức giá ưu đãi.
Có thể bảo lưu. Nếu vì bận công tác không tham dự được chương trình nào trong đợt này, thì có thể tham dự đợt sau. Hoặc có thể chuyển sang học online (không hoàn tiền).

Gói COMBO MARKETING bao gồm:

  1. MA2.1 THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG (2 ngày) - Phí tham dự: 5,000,000đ
  2. MA2.2 XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU (2 ngày) - Phí tham dự: 5,000,000đ
  3. MA2.3 CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH MARKETING (2 ngày) - Phí tham dự: 6,000,000đ
  4. MA2.4 ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG (2 ngày) - Phí tham dự: 5,000,000đ
  5. MA2.5 QUẢN TRỊ KÊNH (2 ngày) - Phí tham dự: 5,000,000đ
  6. MA2.6 ĐỊNH GIÁ (2 ngày) - Phí tham dự: 5,000,000đ
  7. MA2.7 TRUYỀN THÔNG MARKETING (2 ngày) - Phí tham dự: 6,000,000đ
  8. MA2.8 THỰC THI MARKETING HIỆU QUẢ (2 ngày) - Phí tham dự: 5,000,000đ

Tổng giá trị 8 chương trình: 42,000,000đ

Giá gói COMBO MARKETING: 29,000,000đ

Ngày Tổ Chức 25-08-2023 8:30 am
Ngày Kết Thúc 31-10-2023 5:00 pm
Ngưng Nhận Đăng Ký 26-10-2023
Phí Cho Một Người 29,000,000đ
Speaker Đỗ Hòa
Địa Điểm Homestead Parkview Hotel
Hình Thức Tổ Chức Huấn Luyện Face-To-Face