Cập Nhật

Bộ phận marketing đề xuất nhiều hoạt động làm tiêu tốn khá nhiều tiền của công ty, nhưng tôi không nhìn thấy hiệu quả từ những hoạt động nầy. Làm sao biết marketing hiệu quả hay không hiệu quả?

Đăng Nhập