Là một nhà quản lý mà nếu cái gì cũng trực tiếp tham gia vào, thì như thế sẽ kém hiệu quả, bởi thời gian của bạn là có hạn. Đó là chưa kể có nhiều việc bạn không có hiểu biết, không có chuyên môn, hoặc không có mối quan hệ cần thiết. Vậy bạn chỉ nên tập trung vào những việc quan trọng thôi. Còn lại bạn phải biết làm được việc thông qua những người khác, kể cả những người không phải là thuộc cấp của mình.

Đăng Nhập