Truyền thông mạng xã hội

Wrap up 2 ngày workshop Marketing Communications diễn ra tuần rồi (23-24 tháng 3 năm 2024) tại TP. HCM do Tinh Hoa Quản Trị tổ chức.

Riêng workshop này thì người tham dự đến từ SGN nhỉnh hơn từ HN và các tỉnh. Hv là chủ doanh nghiệp vẫn chiếm đại đa số, trong đó doanh nghiệp có nhà máy, cơ sở SX chiếm khoảng 70%, còn lại là thương mại và dịch vụ.

Rất vui khi đuợc làm việc và hỗ trợ các anh chị làm sản xuất qui mô vưa và nhỏ, vì họ tuy là thành phần kinh tế quan trọng (qui mô nhỏ nhưng số lượng lớn, sử dụng nhiều lực lượng lao động), nhưng lại ít đuợc quan tâm. Các chính sách hỗ trợ ưu đãi thường hướng đến các doanh nghiệp lớn, FDI tập trung ở các khu CN.

Trong nội dung này, trước hết các anh chị học về khái niệm Truyền Thông Marketing. Đây là điểm đột phá về nhận thức, giúp các anh chị vỡ ra nhiều điều, vì ý nghĩa của truyền thông marketing rộng hơn nhiều so với "truyền thông" thông thường mà các anh chị đã từng biết.

Chẳng hạn, hình ảnh cũng là truyền thông, màu sắc cũng là truyền thông, âm thanh cũng truyền thông, bố cục cũng là truyền thông, cảm xúc cũng là truyền thông, và ngay cả khi không nói gì thì cũng là một thông điệp truyền thông, chứ không chỉ là content trên media (báo đài, internet) mới gọi là truyền thông.

Rồi học về vai trò của truyền thông trong chiến lược marketing của doanh nghiệp, để hiểu rằng truyền thông cái gì, tại sao nhấn vào điểm này, điểm kia và truyền thông đến với ai... thường phải được xác định sớm ngay từ những bước đầu trong qui trình marketing, chứ không chờ đến "promotion" trong marketing mix mới quyết định những nội dung này.

Phải hiểu những nguyên lý cơ bản trên thì khi học đến phần communications mix (phối trộn truyền thông) mới làm bài thực hành được (làm được theo yêu cầu: đạt hiệu quả truyền thông cao nhất với chi phí thấp nhất có thể).

Các anh chị cũng được học cách sử dụng truyền thông cho nhiều mục đích (truyền thông cung cấp thông tin, truyền thông thuyết phục, truyền thông thay đổi nhận thức, truyền thông bán hàng, truyền thông nâng cao giá trị, truyền thông xây dựng thương hiệu), hướng đến đạt các mục tiêu khác nhau, với một số case tham khảo từ các thương hiệu trong nước và quốc tế.
Phần này giúp các anh chị ngộ ra, trả lời cho những thắc mắc kiểu: "tại sao họ truyền thông như thế!".

Có lẽ truyền thông nâng cao giá trị là kỹ năng hầu hết các doanh nghiệp Việt đều yếu kém (dẫn đến chúng ta phải cạnh tranh bằng giá rẻ). Còn truyền thông xây dựng thương hiệu là kỹ năng rất quan trọng, rất cần thiết về lâu dài, nhưng lại bị các doanh nghiệp xem nhẹ, do ngộ nhận rằng "phải nhiều tiền mới làm thương hiệu được". 
Để vượt qua được những thách thức, áp lực từ cạnh tranh giá rẻ, khốc liệt chưa từng thấy như trong giai đọạn hiện nay, thì các công cụ trên là vô cùng hữu dụng và thiết thực.

Các anh chị cũng được học xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng (sau này nếu ứng dụng AI thì cần thứ này) không chỉ cho mục đích truyền thông mà còn hữu ích cho nhiều mục đích khác của doanh nghiệp, học sáng tạo truyền thông (học cách chuyển tải thông điệp truyền thông vào sản phẩm truyền thông), học truyền thông xây dựng thương hiệu (branding- học cách truyền thông để tạo ra cảm nhận định vị thương hiệu) và kèm theo đó là học một công cụ giúp khám phá customer insights.

Vẫn còn một số nội dung khác chưa triển khai được vì thời gian hạn chế.

Tôi tin những kiến thức và kinh nghiệm thu nhận được qua hai ngày workshop xứng đáng với thời gian và công sức mà các anh chị đã bỏ ra để tham dự workshop này, đặc biệt là các anh chị ở xa.

Đỗ Hòa - Marketing Communications

Đăng Nhập