Triển khai thực hiện

Người ta nói có đến hơn 60% kế hoạch marketing thất bại là do khâu thực thi kém, vì vậy chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp cần xem việc triển khai thực hiện không kém quan trọng hơn phần hoạch định.

 Triển khai thực hiện marketing là gì?

 • Là hiện thực hoá vấn đề.
 • Là chuyển ý tưởng, kế hoạch sang hành động cụ thể.
 • Là đạt mục tiêu đề ra.
 • Là làm cho một sáng kiến ở cấp quốc tế có hiệu quả ở một quốc gia cụ thể.
 • Là thực hiện thành công một giải pháp khách hàng trên thị trường.

Thế nào gọi là thực hiện thành công?

Để gọi là thực hiện thành công, sáng kiến đề ra phải được thực hiện theo đúng ý đồ chiến lược. Việc thực hiện phải được triển khai theo đúng thời hạn đề ra. Một sáng kiến hay nhưng nếu được thực hiện không đúng lúc thì sẽ không mang lại hiệu quả cao. Sáng kiến phải được được triển khai thực hiện với chi phí trong giới hạn cho phép.
Sáng kiến phải đạt được kết quả mong muốn và khách hàng mục tiêu đánh giá cao sáng kiến đó.

Để có thể triển khai thực hiện tốt, người thực hiện cần phải:

 • Am hiểu tường tận kế hoạch, ý tưởng, giải pháp nguyên thuỷ.
 • Am hiểu mục đích và các mục tiêu cụ thể
 • Hiểu biết về thị trường nơi hoạt động
 • Lập kế hoạch cụ thể để biến ý tưởng thành hiện thực
 • Lên lịch cho kế hoạch hành động cụ thể sẽ triển khai
 • Tìm nguồn tài nguyên nhân vật lực cần thiết để triển khai từng hàng động
 • Động viên người khác để họ hỗ trợ hoặc triển khai hành động
 • Đo lường, theo dõi diễn biến và kết quả
 • Sẵn sàng xử lý tình huống đột xuất

 Đỗ Hòa - Tư Vấn Kinh Doanh

Đăng Nhập