Nhằm góp phần hỗ trợ sinh viên các trường đại học trong việc tiếp cận thông tin kinh tế, hôm 8 tháng 11 năm 2012, Công Ty Tinh Hoa Quản Trị đã thông qua Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn gởi tặng tiếp 43 cuốn Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đến một số thư viện trường đại học.

tbktsg bia15Xin trân trọng cảm ơn BBT Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã hỗ trợ công ty trong việc tặng báo và phân phối báo biếu đợt nầy.

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập