Tiêu chuẩn Năng lực (competencies profile) hay còn gọi là tự điển định nghĩa năng lực là một công cụ quản trị Nguồn nhân lực hiện đại còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn năng lực

Ngay cả ở các quốc gia Âu-Mỹ không phải công ty nào cũng ứng dụng công cụ nầy. Riêng đối với những công ty tổ chức quản lý theo quản trị chiến lược thì bộ tiêu chuẩn năng lực là một công cụ không thể thiếu. Tiêu chuẩn năng lực cho một vị trí được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn năng lực chung của doanh nghiệp, trong đó bao gồm các tiêu chí tiêu chuẩn, và thang năng lực (competency ladders). Bộ tiêu chuẩn năng lực mô tả toàn bộ những nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng cơ bản và kỹ năng lãnh đạo cần thiết để vận hành doanh nghiệp.

Mục đích sử dụng.

Các công ty hàng đầu thế giới xác định con người là tài sản vô giá của doanh nghiệp, là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất của doanh nghiệp và họ tìm mọi cách để cho tài sản nầy ngày càng được sử dụng một cách hữu hiệu, đóng góp nhiều nhất cho doanh nghiệp, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để làm được việc nầy, các vị trí công việc trong doanh nghiệp cần phải được định nghĩa rõ về mặt năng lực chuẩn với các cấp độ trình độ khác nhau phù hợp với những nhân sự có trình độ năng lực khác nhau. Trên cơ sở thước đo đó, doanh nghiệp đánh giá trình độ năng lực hiện tại, đặt ra mục tiêu phấn đấu cho từng người. Thang năng lực cũng là cơ sở để áp dụng những chính sách và quyền lợi thích hợp cho nhân sự.

Xây dựng bộ chuẩn năng lực là một thách thức.

Để xây dựng được bộ chuẩn năng lực doanh nghiệp, đòi hỏi đơn vị tư vấn phải là người am hiểu một cách thấu đáo các nhiệm vụ, chức năng, từng nghiệp vụ chuyên môn của từng vị trí trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, để đảm bảo tính ứng dụng thực tế của thang năng lực, người phụ trách thực hiện công việc phải trãi nghiệm thực tế lâu năm trong môi trường doanh nghiệp, ở những nơi đã áp dụng thang năng lực, phải trãi nghiệm quá trình ứng dụng thang năng lực trong công việc phát triển năng lực đội ngũ của doanh nghiệp, thì mới đảm bảo tính thực tế và khả thi của công cụ nầy.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải thích rõ hơn về nội dung và ứng dụng của bộ Chuẩn Năng lực Doanh nghiệp, cũng như là các phương pháp, lộ trình tư vấn quản lý nhân sự.

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập