Nếu không có kỹ năng lãnh đạo thì sẽ khó cho các các nhà quản lý khi triển khai những cải tổ, những thay đổi trong công ty hay trong phòng ban của mình, và đó là lí do vì sao mà Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp chúng tôi dạy kỹ năng lãnh đạo trước.

Leadership

Clip bài học mà tôi đang thực hiện hôm nay là một bài về Leadership.

Thực ra ban đầu tôi định đưa Leadership vào cuối chương trình, sau khi đã dạy xong hết phần quản lý chuyên môn (functional management), quản lý tổng quát (general management), qui trình quản lý doanh nghiệp ..., nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu không có kỹ năng lãnh đạo thì sẽ khó cho các bạn khi triển khai những cải tổ, những thay đổi trong công ty hay trong phòng ban của mình. Do vậy tôi quyết định đôn phần Leadership lên trên để các bạn có thời gian rèn leadership của mình trước khi triển khai cải tổ, thay đổi.

Tôi tin là rằng chất lượng leadership quyết định đến hơn 50% thành công khi triển khai những thay đổi, cải tổ trong doanh nghiệp.
Cho dù những gì mà bạn nói là đúng, người khác chưa chắc đã nghe nếu người ta không nể bạn. Còn một khi mà người ta đã nể, đã phục bạn rồi, thì người ta nghe và làm theo bạn mà không thắc mắc nó đúng hay sai (thực ra lúc ấy người ta đã tin rằng bạn nói là luôn đúng đắn rồi). Leadership nó powerful là vậy.

Nội dung Leadership thì tôi đã chia sẻ một phần tại offline của Group. Các phần khác không thể áp dụng cho số đông, mà chỉ ứng dụng cho từng cá nhân thì tôi sẽ đưa vào chương trình này, trong đó có cả việc sử dụng các tool phát triển lãnh đạo như MBTI, 360 feedback, Team Roles Profile. Ngoài ra tôi sẽ đi sâu hơn với các bạn về phần Kỹ năng Truyền thông Hiệu quả.

Học để quản lý được tổ chức lớn và quản lý một cách hiệu quả là không đơn giản các bạn ạ!

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập