phân tích vĩ mô

Khi hoạch định kinh doanh chúng ta phải phân tích vĩ mô là vì doanh nghiệp của chúng ta hoạt động trong một môi trường kinh doanh và doanh nghiệp là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế đó. Hoạt động của doanh nghiệp khó khăn hay thuận lợi trước hết là do tác động từ môi trường kinh doanh.

Phân Tích Vĩ Mô Giúp Giải Quyết Vấn Đề Gì?

Phân tích vĩ mô giúp chúng ta có một nhận định đúng đắn về môi trường mà chúng ta đang hoạt động kinh doanh, giúp hiểu yếu tố nào đã tác động dẫn đến thực trạng (khó khăn/thuận lợi) như hiện tại của môi trường kinh doanh, cùng với những thách thức, cũng như thuận lợi do nó tạo ra.

Xác định được những yếu tố tác động giúp chúng ta đánh giá và dự báo diễn biến của môi trường kinh doanh trong thời gian tới. Từ đó có thể chủ động chuẩn bị, hay tốt hơn là có thể "đi trước một bước" so với đối thủ nhờ đọc được tín hiệu thay đổi từ thị trường.

Phân tích vĩ mô là phân tích tổng quan về chiếc bánh thị trường. Nó chỉ ra sự thay đổi về qui mô của thị trường theo hướng phát triển lớn lên hay đang thu nhỏ lại. Nó cũng chỉ ra những mặt thách thức và thuận lợi, và thường mang tính chiến lược, bởi những thay đổi vĩ mô thường có hiệu lực tác động tương đối lâu dài.

Chính vì vậy, phân tích vĩ mô là cơ sở đầu vào để doanh nghiệp định hướng hoạt động kinh doanh của mình về mặt lâu dài. Đặc biệt là những quyết định kinh doanh, đầu tư quan trọng. Bởi chi tiêu capex luôn cần một thời gian đủ dài để đảm bảo phát huy hiệu quả, và đủ dài để có thể khấu hao, thu hồi lại vốn đầu tư.

Khi môi trường vĩ mô có những đột biến, thì kết quả phân tích vĩ mô giúp doanh nghiệp nhận diện đúng tác nhân đã gây ra. Từ đó có thể theo dõi để ứng phó một cách linh hoạt và phù hợp.

Tại sao phân tích vi mô?

Khác với phân tích vĩ mô vốn nghiên cứu và đánh giá môi trường kinh doanh chung cho tất cả mọi người. Phân tích vi mô là phân tích để chỉ ra những TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP đến doanh nghiệp mình, tác động theo hướng thế nào, mức độ nghiêm trọng như thế nào. Nó giúp trả lời câu hỏi: tại sao chúng ta không bán được hàng?

Phân tích vi mô thường tập trung vào một ngành nghề nhất định, trong phạm vi một thị trường cụ thể là nơi doanh nghiệp đang tham gia, và có ý nghĩa đối với giai đoạn trước mắt.

Kết quả phân tích vi mô là cơ sở để doanh nghiệp lập dự báo bán hàng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch vận hành doanh nghiệp, kế hoạch ngân sách ...

Chương trình workshop Diễn Biến Vĩ Mô và Chiến Lược Ứng Phó mà chúng tôi giới thiệu lần này không phải là một khóa học lý thuyết thuần túy. Nó là một workshop "cầm tay chỉ việc", giúp trang bị tư duy và kỹ năng phân tích vĩ mô và vi mô.

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập