Có người quen hỏi chúng tôi "Sao chưa thấy công ty làm hội thảo hay quảng cáo gì cả?, không quảng cáo, không làm hội thảo thì làm sao có khách hàng?"

Vấn đề là dù chưa đăng một quảng cáo nào, cũng chưa làm một hội thảo nào, nhưng hơn 3 năm nay kể từ khi công ty ra đời, chúng tôi may mắn là chưa gặp phải tình trạng thiếu việc làm. Có thời điểm, chúng tôi phải thức khuya đến hơn nữa đêm để làm cho kịp yêu cầu của khách hàng. Thậm chí có lúc căng quá, chúng tôi đã phải từ chối yêu cầu cả từ những khách hàng lớn, yêu cầu từ những anh em quen biết.

Thực ra, không phải là tôi không muốn làm marketing cho hoạt động kinh doanh của mình. Vấn đề là do nguồn lực hạn chế trong khi việc tìm người có năng lực, có cùng quan điểm và cùng chí hướng thì không phải dễ. Trong khi chúng tôi sợ nhận nhiều khách quá thì công ty bị quá tải, quá tải thì dễ bị dẫn đến chất lượng kém và làm cho khách hàng không hài lòng.

Trong thực tế, do chúng tôi lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu, trên cả lợi nhuận, nên cho dù khó khăn, thách thức đến mấy chúng tôi cũng không buông.

Chúng tôi hiểu rằng khi một khách hàng, là lãnh đạo doanh nghiệp, đã đề ra chương trình cải tổ cho công ty và chọn tư vấn để hỗ trợ, thì lãnh đạo nầy cũng đã đặt sinh mệnh chính trị, uy tín sự nghiệp của mình vào tay đơn vị tư vấn. 

Là người đã từng ngồi vị tri lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, nên chúng tôi ý thức rất rõ vai trò của mình. Trong hơn 3 năm qua, cho dù công việc gặp khó khăn, trở ngại, thậm chí kéo dài so với dự kiến đến mấy, chúng tôi cũng không cho phép mình "bỏ của chạy lấy người". Chúng tôi chẳng những không đầu hàng mà luôn kề vai, sát cánh giúp khách hàng triển khai bằng được những kế hoạch cải tổ đã đề ra.

Trong quá trình triển khai công việc, chúng tôi cũng đã không vì lợi ích của mình mà dững dưng trước những khó khăn của khách hàng.

Có khách hàng dù đã ràng buộc hợp đồng là sẽ phạt nếu kéo dài do khách hàng gây ra, nhưng khi thực hiện lại vẫn bị kéo dài vì những lí do khách quan, thì chúng tôi vẫn chấp nhận tiếp tục công việc cho đến khi kết thúc mà không tính thêm tiền phí do kéo dài thời gian.

Có khách hàng mời tư vấn đến trong lúc gặp khó khăn, kinh doanh không thuận lợi. Qua quá trình làm việc, thấu hiểu tình trạng của họ, chúng tôi đã chủ động đề xuất giảm phí tư vấn cho họ.

Lại có trường hợp khách hàng gặp khó khăn nội bộ nên việc triển khai kém hiệu quả, chúng tôi chấp nhận lùi công việc chờ cho khách hàng giải quyết công việc nội bộ xong thì sẽ tiếp tục.

Trong tất cả những trường hợp trên, chúng tôi đều bị thiệt hại về mặt hiệu quả tài chính. Tuy nhiên, do đã xác định sứ mệnh và mục tiêu của mình là giúp doanh nghiệp nên chúng tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi được cùng chia sẻ những khó khăn của khách hàng mình.

Đăng Nhập