Nếu nói CEO không cần và không nên trực tiếp tham gia vào công việc thiết kế bao bì, trang trí gian hàng triễn lãm hay duyệt giảm giá khuyến mãi thì CEO phải làm gì để quản lý được hiệu quả hoạt động của chức năng marketing công ty? Quản trị marketing là một nội dung tuy tiếp xúc khá thường xuyên, nhưng không phải CEO nào cũng nắm vững.

Marketing, đứng về mặt chức năng, là toàn bộ những hoạt động có liên quan về mặt thị trường của doanh nghiệp. Như vậy ngoại trừ các doanh nghiệp mà hoạt động chỉ là thuần gia công cho người khác (OEM), hầu hết các doanh nghiệp đều cần phải hoạt động marketing để có thể tiêu thụ được sản phẩm, hàng hóa của mình.

Do nhu cầu của khách hàng ngày càng phức tạp hơn, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt hơn, nên vai trò của marketing trong doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với sự sống còn của doanh nghiệp.

Để thành công trên thị trường lãnh đạo doanh nghiệp phải quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho hoạt động marketing, phải xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp mình. Nhưng phải làm những việc ấy một cách có hiệu quả, tức là chi tiêu ngân sách vừa phải mà đạt hiệu quả tối ưu.

Tuy nhiên, để đầu tư vào marketing cho có hiệu quả, lãnh đạo doanh nghiệp cũng phải có một nền tảng kiến thức marketing nhất định, chứ không chỉ ủy thác toàn bộ cho đội ngũ nhân sự của mình, hay đối tác bên ngoài.

Tại Tinh Hoa Quản Trị, chúng tôi hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp trả lời các câu hỏi:

  • Chúng tôi nên tập trung vào (phân khúc) thị trường nào?
  • Chiến lược marketing nào phù hợp cho doanh nghiệp của tôi?
  • Chúng tôi nên chọn những giải pháp marketing nào để có hiệu quả về mặt tài chính?
  • Làm thế nào để quản lý hoạt động marketing mà không phải can thiệp sâu vào chi tiết?

Chúng tôi tin rằng học để làm marketing thì khó và mất nhiều thời gian, nhưng học để quản lý hoạt động marketing thì không khó đến vậy.

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập