Khi thấy chúng tôi phân tích PESTLE, nhiều người buông một câu "cái nầy hay nhưng mà lý thuyết quá!, tôi cần cái gì nó gần gủi hơn...".

Nhưng sau vài lần doanh nghiệp bầm dập vì những thay đổi về chính sách thuế, chính sách tài khóa, tiền tệ vĩ mô, hay sau khi một sản phẩm của doanh nghiệp bị "te tua" vì hàng nhập khẩu từ các nước trong khu vực bổng dưng đổ vào ào ạt.v.v. thì dần dần mọi người mới ngộ ra rằng: trước khi bắt tay vào làm một dự án phát triển kinh doanh mới thì cần phải phân tích môi trường vĩ mô!

Phân tích vĩ mô, nói một cách dễ hiểu, là trước khi làm cái gì phải bỏ tiền ra nhiều, mất nhiều công lao, mình "nhìn trước nhìn sau", "nhìn xa nhìn gần" mục đích là để xem có gì bất ổn, có gì đe dọa trong tương lai hay không. Chẳng thế mà người ta thường nói người làm ăn giỏi là người biết nhìn xa trông rộng.

PESTLE là một công cụ phân tích vĩ mô, rất cũ, rất classic, nhưng vẫn rất hữu ích! PESTLE là cụm từ ghép lại từ chữ cái đầu tiên của những yếu tố nội hàm của phân tích vĩ mô, tức là: chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, pháp lý và môi trường.

Thách thức khi sử dụng PESTLE để phân tích vĩ mô là người phân tích phải có kiến thức và có nguồn dữ liệu đầu vào. Bởi vì khuôn mẫu là vậy nhưng liệu chúng ta biết thông tin gì trong số hàng rừng thông tin là có liên quan đến ngành hàng, đặc thù hoạt động của doanh nghiệp để mà vận dụng?

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập