Nhiều người nói họ đặt hiệu quả lợi nhuận của doanh nghiệp lên làm ưu tiên hàng đầu, nhưng thực ra là không đúng, các anh chị này đang ưu tiên thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp mình cho việc khác nhiều hơn.

Nguyên tắc Tập trung trong quản lý:

  • Nếu bạn tập trung vào kiểm soát thì bạn sẽ kiểm soát công việc ngày càng tốt hơn lên.
  • Nếu bạn tập trung vào sáng tạo thì bạn sẽ có nhiều sáng tạo với chất lượng ngày càng tốt hơn.
  • Nếu bạn tập trung vào phát triển kinh doanh thì công việc kinh doanh của bạn sẽ ngày được mở rộng, doanh thu ngày càng cao.
  • Còn nếu bạn tập trung vào hiệu quả lợi nhuận thì lợi nhuận của bạn sẽ ngày càng được cải thiện.
  • Tương tự như vậy đối với các mảng khác của công việc quản lý.

- Bạn đang tập trung vào gì?

Tôi đoán nhiều người sẽ nói:

  • Lợi nhuận, dĩ nhiên!

Nhưng nếu tôi hỏi tiếp:

  • Sự tập trung ấy thể hiện qua những chương trình và kế hoạch hành động cụ thể nào?

Thì nhiều người sẽ cho thấy giữa điều họ mong muốn và việc họ làm là không nhất quán, thậm chí có khi là mâu thuẫn!

Thực ra là các anh chị này đang ưu tiên thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp mình cho việc khác nhiều hơn.

  • Có bao nhiêu người trong công ty bạn chịu trách nhiệm về hiệu quả lợi nhuận so với số nhân sự có trách nhiệm về bán hàng, marketing, về sản xuất, về hành chính, về bảo vệ...?

Với nhiều công ty VN hiện nay, câu trả lời chỉ có 2 người:

  • Ông chủ và bà chủ.

Nhưng thực tế là ông chủ, bà chủ còn phải chịu trách nhiệm về những việc quan trọng khác trong công ty nữa, nên thời gian thực sự mà họ dành cho việc quản lý hiệu quả lợi nhuận thực ra là cũng rất ít.

Đó là chưa muốn nói về kiến thức và trình độ quản lý của các anh chị về hiệu quả lợi nhuận. Thực tế là việc ký duyệt thu chi chỉ đóng góp một phần nhỏ trong toàn bộ công việc cần làm để tối ưu hóa hiệu quả lợi nhuận công ty.

Vậy thì nếu hiệu quả lợi nhuận mà không cao, thậm chí ngày càng giảm đi, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, phải không ạ?

Trên đây cũng là một phần nội dung mà tôi chia sẻ với team BSA sáng hôm qua 02/08/2018, nằm trong một chương trình huấn luyện dự kiến kéo dài 3 tháng nhằm hỗ trợ cho dự án tái cấu trúc của doanh nghiệp này.

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập